aur
fbvinedrib

RAISE Youth
aur

CLARIFICAREA NR. 1 din 05.04.2013 la documentatia de atribuire privind achizitia de servicii de editare si tiparire materiale promotionale NR. 1112 / 02.04.2013 - CPV 79811000-2, 79821000-5, 79823000-9, 39294100-0


CLARIFICAREA NR. 1 DIN 05.04.2013 LA
DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE PRIVIND ACHIZIŢIA DE
SERVICII DE EDITARE ȘI TIPĂRIRE MATERIALE PROMOȚIONALE   NR. 1112 / 02.04.2013
CPV 79811000-2, 79821000-5, 79823000-9, 39294100-0

 
 
Ȋn urma ȋntrebãrilor de clarificare primite pânã la data prezentei cu privire la Documentaţia de atribuire privind achiziţia de servicii de editare și tipărire material promoționale organizată în cadrul proiectului „Crearea și promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piața forței de muncă a grupurilor defavorizate“, contract de finanțare POSDRU/84/6.1/S/57308, din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale,Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale, subscrisa „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul administrativ al proiectului in Bucuresti, strada Ion Campineanu nr 3A, etaj 1, camera 4, Sector 1 si sediul social în Bucureşti, Blvd. Nicolae Bălcescu nr. 17-19, etaj 1, camera 115, sector 1, România, telefon/fax 021.313.38.83, cod de identificare fiscală 11488226, nr. Inregistrare in RAF 212/1998, reprezentată prin doamna Preşedinte Ionica MĂNĂILĂ în calitate de Achizitor, vă transmite raspunsurile la clarificarile soliciate:
 
Intrebarea 1 :
Va rog sa-mi trimiteti clarificări asupra printurilor pe hârtie kraft: se dorește ca hârtia să fie de culoare kraft sau culoarea finală (printul) va fi aferent culorii kraft?
 
Raspuns :
Pentru o calitate superioara a produsului final, dorim ca hârtia să fie de culoare kraft.
 
 
 
 
 
Cu consideraţie,
Preşedinte / Director Executiv “AUR” - A.N.S.R.U.
Ionica MǍNĂILĂ
 
 
 
Publicat în data de 05.04.2013


 


(click pentru descarcare in format pdf)
 
Despre noi


"AUR" - A.N.S.R.U. - Asociatia Nationala a Specialistilor în Resurse Umane este o organizatie profesionala non-profit, non-guvernamentală, cu personalitate juridică, creată în scopul promovării conceptului de resurse umane în România. În viziunea noastră, activitatea de resurse umane presupune: satisfacerea nevoilor tuturor categoriilor profesionale, informare şi educare în spiritul drepturilor recunoscute pe plan naţional şi internaţional, promovarea unui dialog real între toţi actorii sociali
Ultimele stiri


plus
AUR lanseaza proiectul RAISE Youth “Acțiuni în mediul rural pentru un antreprenoriat inovativ și sustenabil pentru tineri”
RAISE Youth este un proiect finanțat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene pentru creșterea gradului de ocupare al tinerilor.

Contact

Adresa
Blvd. Nicolae Balcescu, nr. 17-19, etaj 1, Camera 115, sector 1, Bucuresti

Telefon/Fax
021 313 38 83

Mobil
0722 77 84 84, 0723 32 60 84

E-mail
org.aur@gmail.com
 
Copyright © 2014
Acest site contine cookie-uri | Termeni si conditii